ARTETERAPIA GRUPOWA
MEETING MYSELF
Cykl obejmuje 10 sesji arteterapeutycznych ujętych w 5 modułach tematycznych:
1. Intro. Pierwsze zajęcia mają charakter wprowadzający i zawierają elementy treningu interpersonalnego.
2. "Kim jestem?"
3. "Jakie są moje bliskie i dalekie związki z ludźmi?"
4. "Jakie są moje osiągnięcia i co chciałbym osiągnąć?"
5. "Co nadaje mojemu życiu znaczenie?"

Czas trwania sesji: 1,5h / raz w tygodniu.
ARTETERAPIA KRÓTKOTERMINOWA
PODĄŻAJĄC ZA WŁASNYM MITEM
Jednodniowe warsztaty rozwojowe (6h) / warsztaty wyjazdowe.
DO DZIEŁA!
Akcje happeningowe / arteterapia w przestrzeni natury.
SZKOLENIA W ZAKRESIE ARTETERAPII DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, TERAPEUTÓW
PORTETY I MASKI, O POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI
Warsztat skierowany do psychologów, terapeutów.
Czas trwania: 8h szkoleniowych.
ARTETERAPIA JAKO WARSZTAT TWÓRCZY
Środki wyrazu artystycznego i metody pracy w arteterapii.
Warsztat skierowany do pedagogów, nauczycieli, rodziców.
Czas trwania: 8h szkoleniowych.
Z JAKIEJ JESTEŚ BAJKI?
Bajka w twórczym rozwoju oraz jako narzędzie wsparcia w pracy z dziećmi.
Warsztat skierowany do pedagogów, nauczycieli, rodziców.
Czas trwania: 8h szkoleniowch.

Warsztaty prowadzą: Alicja Borsiak-Śleszyńska i Olena Wikieł-Dudała.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do kontaktu, możliwość ustalenia indywidualnego terminu.